Polski Instytut Certyfikacji - sprawdzone i wiarygodne kwalifikacje

Polski Instytut Certyfikacji jest europejską jednostką certyfikującą kwalifikacje osób pracujących w wielu sektorach gospodarki.
Działalność  Instytutu podyktowana jest realnymi potrzebami europejskiego rynku pracy.

Nasza marka


Dzięki starannemu opracowaniu procedur, zapewniamy kwalifikowanie osób na najwyższym poziomie. Wszystkie programy certyfikacji umożliwiają systematyzację kompetencji pracowników na rynku pracy. Oferowana przez nasz Instytut Certyfikacja Personelu jest oparta na normie PN EN 17024:2012., a wydawane przez nas Certyfikaty są ważne na terenie całej Europy.  Tworzymy procedury certyfikacji, które dostosowane są do potrzeb dynamicznego rozwoju rynku w zakresie technologicznym i rosnącej potrzeby specjalizacji pracowników. 

Certyfikacja Polskiego Instytutu Certyfikacji stanowi niezależne potwierdzenie kompetencji i kwalifikacji pracowników. Dla pracodawców jest to najlepsze narzędzie, które pomaga zbudować dobrze wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Naszą ofertę kierujemy również do pracowników szukających możliwości certyfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz do firm szkoleniowych, które dzięki korzystaniu z opracowanych przez nas procedur oferują kursy i szkolenia konkurencyjne w zakresie umiejętności i przyznawanych uprawnień.

Nasza filozofia

Certyfikacja Personelu

Certyfikaty przyznawane przez Polski Instytut Certyfikacji honorowane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej i europejskiego obszaru gospodarczego. 

Oferta certyfikacji osób

W kręgu naszych działań znajduje się certyfikacja kwalifikacji w:

 • górnictwie, 
 • przemyśle ciężkim, 
 • budownictwie, 
 • lotnictwie, 
 • leśnictwie, 
 • rolnictwie,
 • automatyzacji i robotyzacji.  


Zakres certyfikacji

Polski Instytut Certyfikacji, jako Jednostka Certyfikująca Osoby, oferuje certyfikację kwalifikacji osób. Procesy certyfikacji są podzielone według programów certyfikacji. W naszej ofercie znajdują się następujące zakresy certyfikacji osób::

 • certyfikacja personelu badań nieniszczących,
 • certyfikacja personelu wykonującego połączenia nierozłączne,
 • certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych,

Proces certyfikacji w jednostce odbywa się z zachowaniem zasad bezstronności.

Nadzór nad wydanym certyfikatem

Nadzór nad wydanym certyfikatem

Każda osoba w okresie ważności certyfikatu podlega nadzorowi Polskiego Instytutu Certyfikacji w zakresie objętym programem certyfikacji. Każde naruszenie zasad etyki, zasad stosowania certyfikatów jest odpowiednio monitorowane.

Jakość szkoleń – zawsze na pierwszym miejscu

Jakość szkoleń – zawsze na pierwszym miejscu

Dbamy o to, aby szkolenia realizowane przez współpracujące ośrodki szkoleniowe były wysokiej jakości zarówno w zakresie oferowanej wiedzy i umiejętności, jak i dostępności do nauki na nowoczesnym sprzęcie. Każde szkolenie kończy egzaminem, wydaniem certyfikatu. Nabyte certyfikaty otwierają nowe możliwości roozwoju zawodowego.

Europejskie wytyczne

Europejskie wytyczne

Certyfikacja personelu jest prowadzona zgodnie opracowanymi programami certyfikacji. Programy certyfikacji spełniają wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012. Ponadto opracowane programy certyfikacji są zgodne z wytycznymi zapisanymi w odpowiednich normach "branżowych" takich jak: PN EN 9712 lub PN EN 9606.  9712:2012. Wydawane przez nas certyfikaty są akceptowane przez kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Potwierdzeniem akceptacji wydanych certyfikatów jest nasza Akredytacja.

Nasz zespół

Poznaj nasz zespół i cel naszej pracy

Nasz zespół tworzy grupa specjalistów doświadczonych w certyfikacji i zdeterminowanych do wspierania rozwoju kwalifikacji. Certyfikacja odbywa się z zachowaniem zasad bezstronności. Wszyscy egzaminatorzy podlegają cyklicznej ocenie pracy, dzięki czemu zapewniamy najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. Gwarantujemy też pełne zachowanie poufności informacji podczas całego procesu certyfikacji. 

W Polskim Instytucie Certyfikacji wierzymy, że rozwój przedsiębiorstw jest możliwy tylko dzięki zapewnieniu wysokich kwalifikacji i ciągłemu rozwojowi umiejętności pracowników. Naszą misją jest zapewnienie naszym klientom łatwego dostępu do pełnej oferty certyfikacji kwalifikacji pracowników oraz uproszczenie najbardziej złożonych zajęć edukacyjnych. Wszystkie uznane przez nas ośrodki zapewniają najwyższą jakość usług szkoleniowych. Współpracujące z nami ośrodki posiadają odpowiednie zaplecze techniczne, zatrudniają w pełni wykwalifikowaną kadrę instruktorów oraz są do Państwa dyspozycji w celu realizacji szkoleń.

Kontakt

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie się naszą ofertą. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny.

 • administracja, informcje, wnioski
  +48 513 187 444
  kontaktpolincert.pl
 • certyfikacja personelu badań nieniszczących, połączeń nierozłącznych, operatorów maszyn i urządzeń technicznych
  +48 502 025 383
  leszekpolincert.pl
Polski Instytut Certyfikacji Sp. z o. o.
Polski Instytut Certyfikacji Sp. z o. o.

ul. Wiaduktowa 21
52-111 Wrocław
NIP 899-281-80-95

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000676285, Kapitał zakładowy 60 000,00 zł

Zakres certyfikacji