UE EFRR


ue

Zapytanie ofertowe - uzupełniające


Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wykonanie próbek egzaminacyjnych w postaci modeli 3D lub AR dla badań nieniszczących w ramach realizacji systemu teleinformatycznego pod nazwą:

Na wykonanie projektu pt.: „Rozwój cyfryzacji w POLINCERT Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu certyfikacji i egzaminowania.”


1. Dotyczy Projektu pt.:
„Rozwój cyfryzacji w POLINCERT Sp. zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu certyfikacji i egzaminowania.”
Realizowanego w ramach:

Wniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie
do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

POLSKI INSTYTUT CERTYFIKACJI SP. Z O.O.
Ul. Wiaduktowa 21
52-011 Wrocław

Zapytanie ofertowe POLINCERT - uzupełnienie
Załacznik nr 1 do ZAPYTANIE ofertowego - uzupełninie POLINCERT
Projekt rozwój cyfryzacji
Informacje o realizowanym projekcie
Zapytanie ofertowe rozwój cyfryzacji

Kontakt

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie się naszą ofertą. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny.

  • administracja, informcje, wnioski
    +48 513 187 444
    kontaktpolincert.pl
  • certyfikacja personelu badań nieniszczących, połączeń nierozłącznych, operatorów maszyn i urządzeń technicznych
    +48 502 025 383
    leszekpolincert.pl
Polski Instytut Certyfikacji Sp. z o. o.
Polski Instytut Certyfikacji Sp. z o. o.

ul. Wiaduktowa 21
52-111 Wrocław
NIP 899-281-80-95

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000676285, Kapitał zakładowy 60 000,00 zł

Zakres certyfikacji