UE EFRR

"System certyfikacji personelu przemysłu 4.0"

Realizowanego w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OŚ Priorytetowa 1
PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
Działanie 1.2
Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.1
Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny
Schemat 1.2.C.b
Usługi dla przedsiębiorstw -„Bon na innowację”

POLSKI INSTYTUT CERTYFIKACJI SP. Z O.O.
Ul. Wiaduktowa 21
52-011 Wrocław

Zapytanie ofertowe POLINCERT
Formularz ofertowy zał nr1 POLINCERT

Kontakt

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie się naszą ofertą. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny.

  • administracja, informcje, wnioski
    +48 513 187 444
    kontaktpolincert.pl
  • certyfikacja personelu badań nieniszczących, połączeń nierozłącznych, operatorów maszyn i urządzeń technicznych
    +48 502 025 383
    leszekpolincert.pl
Polski Instytut Certyfikacji Sp. z o. o.
Polski Instytut Certyfikacji Sp. z o. o.

ul. Wiaduktowa 21
52-111 Wrocław
NIP 899-281-80-95

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000676285, Kapitał zakładowy 60 000,00 zł

Zakres certyfikacji