UE EFRR

Zapytanie ofertowe

Związku z realizacją projektu w ramach
Projekt grantowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 "Innowacyjne przedsiębiorstwa"
Poddziałanie 1.2.2 "Innowacyjne przedsiębiorstwa -ZIT WrOF"

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym.
dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe POLINCERT
Formularz ofertowy zał nr1 POLINCERT

Kontakt

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie się naszą ofertą. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny.

  • administracja, informcje, wnioski
    +48 513 187 444
    kontaktpolincert.pl
  • certyfikacja personelu badań nieniszczących, połączeń nierozłącznych, operatorów maszyn i urządzeń technicznych
    +48 502 025 383
    leszekpolincert.pl
Polski Instytut Certyfikacji Sp. z o. o.
Polski Instytut Certyfikacji Sp. z o. o.

ul. Wiaduktowa 21
52-111 Wrocław
NIP 899-281-80-95

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000676285, Kapitał zakładowy 60 000,00 zł

Zakres certyfikacji
>