Kontakt

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie się naszą ofertą. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny.

  • administracja, informcje, wnioski
    +48 513 187 444
    kontaktpolincert.pl
  • certyfikacja personelu badań nieniszczących, połączeń nierozłącznych, operatorów maszyn i urządzeń technicznych
    +48 502 025 383
    leszekpolincert.pl
Polski Instytut Certyfikacji Sp. z o. o.
Polski Instytut Certyfikacji Sp. z o. o.

ul. Wiaduktowa 21
52-111 Wrocław
NIP 899-281-80-95

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000676285, Kapitał zakładowy 60 000,00 zł

Zakres certyfikacji