Spawacze metali i operatorzy urządzeń spawalniczych - Akredytowany proces w zakresie normy PN EN 9606-1 oraz PN EN 9606-2;

Spawacze metali i operatorzy urządzeń spawalniczych - Akredytowany proces w zakresie normy PN EN 9606-1 oraz PN EN 9606-2;

Podstawa prawna/normatywna Certyfikacji Spawaczy:

Polski Instytut Certyfikacji – Jednostka Certyfikująca Osoby w tym personel połączeń nierozłącznych – spawaczy spełnia szereg wymagań stawianych Jednostką Certyfikującym takich jak:


 • Spełnia wymagania PN-EN ISO/IEC 17024:2012,
 • Wprowadziła, promuje, utrzymuje i zarządza systemem certyfikacji zgodnie PN-EN ISO/IEC 17024:2012 i PN-EN ISO 9712:2012,
 • Opublikowała specyfikacje dla kursów szkoleniowych, obejmujące programy nauczania,
 • Przeprowadza wstępne i okresowe audyty nadzoru autoryzowanej(-ych) jednostki(-ek) kwalifikującej(-ych) w celu zapewnienia jej(ich) zgodności ze specyfikacjami,
 • szkoleniowe odpowiednio wyposażone w urządzenia i personel, które są okresowo nadzorowane,
 • Ustanowiła odpowiedni system utrzymywania zapisów, które są przechowywane przez jeden cykl certyfikacji (3 lat),
 • Jest odpowiedzialna za wydawanie wszystkich certyfikatów i prowadzi ich rejestr,
 • Jest odpowiedzialna za określanie zakresu certyfikacji.


Spełnienie wszystkich powyższych wymagań sprawia, że Certyfikacja personelu wykonującego połączenia nierozłączne – certyfikacja spawaczy prowadzone w Polskim Instytucie Certyfikacji jest dostosowania do norm i wymogów międzynarodowych.


Certyfikacja Spawaczy:

Certyfikacja spawaczy na początku może wydawać się dość trudnym etapem oceny kwalifikacji pracowników, jednak nasze duże doświadczenie pozwala nam na zastosowanie odpowiednich rozwiązań oraz odpowiednich metod oceny pozwalających na optymalizację tego procesu.

Certyfikacja spawaczy składa się z kilku zmiennych zakresów kwalifikacji - przedstawiamy je poniżej:

 • ZAKRES KWALIFIKACJI ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ PODSTAWOWY

Materiał podstawowy

Zgodnie z normą

Stal

PN-EN ISO 9606-1:2017 - Akredytowany proces certyfikacji.

Aluminium i stopy aluminium

PN-EN ISO 9606-2:2007 - Akredytowany proces certyfikacji.

Miedź i stopy miedzi

PN-EN ISO 9606-3:2001

Nikiel i stopy niklu

PN-EN ISO 9606-4:2001

Tytan i stopy tytanu

PN-EN ISO 9606-5:2002 • ZAKRES KWALIFIKACJI ZE WZGLĘDU NA PROCESY SPAWANIA WG PN-EN 4063:2011

Dwie pierwsze cyfry określają grupę metod (Szare oznaczenie w Tabeli ) natomiast trzecia cyfra określa szczegółowo metody spawania. Należy wybrać pełne oznaczenie składające się z trzech cyfr. 


TABELA Oznaczenia procesów spawania wg PN-EN ISO 4063:2011

11

Spawanie łukowe elektrodą metalową bez osłony gazowej

111

Ręczne spawanie łukowe, MMA spawanie łukowe elektrodą otuloną

112

Spawanie grawitacyjne elektrodą otuloną

114

Spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym

12

Spawanie łukiem krytym

121

Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym

122

Spawanie łukiem krytym elektrodą taśmową

123

Spawanie łukiem krytym wieloma drutami elektrodowymi

124

Spawanie łukiem krytym z dodatkiem proszku metalowego

125

Spawanie łukiem krytym drutem proszkowym

13

Spawanie łukowe w osłonie gazu

131

Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych; spawanie metodą MIG

135

Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych; spawanie metodą MAG

136

Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym

138

Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym

14

Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu

141

Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych; spawanie metodą TIG

142

Spawanie TIG bez dodatku spoiwa

143

Spawanie TIG drutem/prętem proszkowym

145

Spawanie TIG osłonie gazu redukującego spoiwem litym

31

Spawanie gazowo-tlenowe

311

Spawanie acetylenowo-tlenowe
 • ZAKRES KWALIFIKACJI ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ DODATKOWY LUB MATERIAŁ PODSTWOWY TABELA

Zakres kwalifikacji dla stali wg PN-EN 9606-1:2017 ze względu na rodzaj spoiwa wg PN-EN ISO 14171:2016


SPOIWO

FM1

FM2

FM3

FM4

FM5

FM6

FM1

Spoiwo stali niestopowych, niskostopowych
i drobnoziarnistych

X

X

-

-

-

-

FM2

Spoiwo stali o wysokiej wytrzymałości

X

X

-

-

-

-

FM3

Spoiwo stali odpornych na pełzanie Cr<3,75%

X

X

X

-

-

-

FM4

Spoiwo stali odpornych na pełzanie 3,75≤Cr≤12%

X

X

X

X

-

-

FM5

Spoiwo stali nierdzewnych i żaroodpornych

-

-

-

-

X

-

FM6

Spoiwo niklu i stopów niklu

-

-

-

-

X

X


„X” - zakres kwalifikacji; „-” - brak kwalifikacji. 

Dla procesów 142 i 311 (bez dodatku spoiwa) grupa materiału podstawowego stosowana podczas egzaminuj jest grupą materiałową, dla której spawacz jest kwalifikowany.


Tabela Zakres kwalifikacji dla aluminium i ich stopów wg PN-EN ISO 9606-2:2007 ze względu na materiał podstawowy wg ISO/TR 15608:2017

Grupa

Rodzaj aluminium i stopów aluminium

21

Aluminium o zawartości ≤1% zanieczyszczeń lub dodatków stopowych

22

Stopu aluminium-mangan

Stopy aluminium-magnez o zawartości Mg ≤ 1,5%

Stopy aluminium-magnez o zawartości 1,5% < Mg ≤ 3,5%

Stopy aluminium-magnez o zawartości Mg > 3,5%

23

Stopy aluminium-magnez-krzem

Stopy aluminium-cynk-magnez

24

Stopy aluminium-krzem o zawartości Cu ≤ 1%; 5% < Si ≤ 15%

Stopy aluminium-krzem-magnez o zawartości Cu ≤ 1%; 5% < Si ≤ 15%; 0,1% < Mg ≤ 0,80%

25

Stopy aluminium-krzem-miedź o zawartości 5,0% < Si ≤ 15,0%; 1,0% < Cu ≤ 5,0%; Mg ≤ 0,8%

26

Aluminium-miedź o zawartości 2%

« Wszystkie certyfikaty