Personel badań nieniszczących

Certyfikacja personelu badań nieniszczących  

Badania, których celem jest sprawdzenie stanu fizycznego, właściwości oraz ewentualnych wad badanego materiału czy wyrobu bez zmian jego cech użytkowych wymagają dużych umiejętności i wiedzy. Dla powodzenia tego typu badań ważne jest, żeby personel odpowiadający za ten proces posiadał kwalifikacje potwierdzone certyfikatem zgodnie normą EN ISO 9712:2012. Polski Instytut Certyfikacji posiada Akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań wizualnych, magnetyczno-proszkowych oraz penetracyjnych w stopniach 1 oraz 2. 


« Wszystkie certyfikaty