Maszyny i urządzenia techniczne:

Maszyny
 • maszyny do robót ziemnych i drogowych
 • maszyny rolnicze
 • maszyny do obsługi naziemnej lotnisk
 • maszyny górnicze
 • maszyny, urządzenie i narzędzia

Personel badań nieniszczących:

Maszyny
 • badania wizualne
 • badania penetracyjne
 • badania magnetyczne
 • badania ultradźwiękowe
 • badania radiologoczne

Spawacze / Spajacze:

Maszyny
 • spawanie
 • zgrzewanie stali
 • zgrzewanie PE
 • lutowanie

Kontakt

Polski Instytut Certyfikacji Sp. z o. o.
ul. Wiaduktowa 21
52-111 Wrocław
NIP 899-281-80-95


Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000676285, Kapitał zakładowy 60 000,00 zł